Utskriftsvennlig versjon

Hva er definisjonen på en Nerd?

Publisert: 14.03.2015

En nerd er en person med et spesielt interesseområde eller en sær hobby. Dette trenger ikke å være altoppslukende, men i mange tilfeller så blir det oppfattet som det. Det kan også bare være en overgjennomsnittsligkunnskap/ interesse og forståelse på dette området. Ordet brukes også ofte generelt nedsettende om en person som er intelligent eller skoleflink, men som er dårligere utrustet sosialt eller utseendemessig.
Hva er definisjonen på en Nerd?

Nerd er lånt fra amerikansk og er et forholdsvis nytt begrep i norsk. Det har, særlig blant unge, erstattet begrepet fagidiot og tildels også særing og liknende uttrykk. Mange barn og unge i Norge bruker ordet «nerd» som en lett nedsettende betegnelse på generelt skoleflinke elever.

Det finnes ingen eksakt definisjon på begrepet nerd, og betydningen har skiftet noe de siste åra. For å dempe den tidligere negative klangen ved ordet, har flere tatt det i bruk som en lett spøkefull, men likevel presis beskrivelse av seg selv.

Ordets opprinnelse og bruk

Ordet oppstod i USA, der det ble brukt første gang skriftlig i 1950 i Dr. Seuss' bok If I ran the Zoo. Det fins imidlertid ulike teorier om ordets opprinnelse. Det antas blant annet at det stammer fra slangordet nert fra 1940-talletsom igjen er en omskrivning av ordet nut (gal eller dum person).

På slutten av 1990-tallet begynte datakyndige på Internett å bruke ordet nerd som et positivt ord, noe det fortsatt er i disse miljøene. På engelsk foretrekkes ofte synonymet geek i den positive betydningen av nerd, mens det iSkandinavia dekker begge begrepene og har en noe mildere betydning enn på engelsk og fransk. Tradisjonelt har nerder blitt oppfattet som intelligente, men sosialt utilpasse. Selv om ingen av delene kvalifiserer til betegnelsen nerd, kan det å oppfattes slik eller å utvikle seg i den retningen være mer eller mindre en bivirkning av å ha sære interesser. Ulike typer nerder kan grupperes etter interesser. Interesser som tradisjonelt blir oppfattet som nerdete erinformasjonsteknologi og vitenskap. Interesser som oppfattes som mer dagligdagse, og ikke virker helt meningsløse for en utenforstående, for eksempel sport, har ikke fått tilsvarende nerdestempel, selv om uttrykk som sportsidiot også forekommer.

Enkelte har satt nerdete oppførsel i forbindelse med den nevrologiske personlighetsvarianten Aspergers syndrom. Mennesker med aspergerske personlighetstrekk har ofte sterke særinteresser og en sosial annerledeshet.

I det moderne samfunn kan en nerd like godt defineres som en med særdeles god kunnskap på et felt, uten at det på noen måte setter han eller henne tilbake på andre områder.

Uttale

Ordet nerd kan på norsk uttales enten nærd eller nørd med tilnærmet amerikansk uttale og r-lyd.


Hele denne artikkelen er hentet direkte fra Wikipedia