Utskriftsvennlig versjon

Lov om Sikkerhet

Publisert: 02.09.2013 Saken oppdatert: 27.01.2015

Lov om Sikkerhet
 • Law #1: If a bad guy can persuade you to run his program on your computer, it's not your computer anymore 
 • Law #2: If a bad guy can alter the operating system on your computer, it's not your computer anymore 
 • Law #3: If a bad guy has unrestricted physical access to your computer, it's not your computer anymore 
 • Law #4: If you allow a bad guy to upload programs to your website, it's not your website any more 
 • Law #5: Weak passwords trump strong security 
 • Law #6: A computer is only as secure as the administrator is trustworthy 
 • Law #7: Encrypted data is only as secure as the decryption key 
 • Law #8: An out of date virus scanner is only marginally better than no virus scanner at all 
 • Law #9: Absolute anonymity isn't practical, in real life or on the Web 
 • Law #10: Technology is not a panacea

Oversatt til norsk:

 1. Hvis en ondsinnet person kan overtale deg til å kjøre hans program på din datamaskin , da er det ikke din datamaskin lenger.
 2. Hvis en ondsinnet person kan gjøre endringer på operativsystemet på din datamaskin, da er det ikke din datamaskin lenger.
 3. Hvis en ondsinnet person har fysisk tilgang til din datamaskin, da er det ikke din datamaskin lenger.
 4. Hvis du tillater en ondsinnet personå laste opp filer til din webside, da er det ikke din webside lenger.
 5. Dårlige passord trumfer sterk sikkerhet.
 6. En datamaskin er kun så sikker som administratoren er tillitsverdig.
 7. Krypterte data er aldri mer sikker enn dekrypteringsnøkkelen.
 8. En utdatert virusscanner er bare marginalt bedre enn å ikke ha antivirus i det hele tatt.
 9. Fullstendig anonymitet er ikke praktisk mulig, i virkeligheten eller på nett.
 10. Teknologi kan ikke brukes til alt.