Datavirus

... har i dag fått mange navn, og det er ikke lenger nok bare å ha et antivirus program.


Det er fort gjort å bli infisert med et datavirus. Veldig ofte skjer det på måter som man ikke tenker på medfører en risiko.

Hva er datavirus, og hvordan skal man forholde seg?

Først og fremst, det er flere meninger på mine meninger her, så jeg skal ikke påstå hardnakket at jeg har den rette. Men, for meg er et virus noe uønsket man pådrar seg i uvitenhet. Dette man pådrar seg utfører dermed handlinger man ikke er klar over, eller man helt klart ville sagt nei takk til dersom man visste hva de gjorde. For meg er det virus når det er uønsket og oppfører seg uønsket. Likevel vil mange kalle enkelte av disse for Malware, Spyware, Adware etc. Kall det hva du vil, jeg kaller det virus. Problemet med at dette nå har fått flere navn er at dette også påvirker hvordan ditt antivirus program fungerer. Tror du at du er beskyttet hvis du har antivirus? Da tar du feil, for det meste er du bare beskyttet mot det selskapet mener er antivirus. Har du malware, spyware eller adware må du i tillegg kjøpe en større versjon med flere funksjoner som beskytter mot dette. Jeg synes antivirus selskapene beveger seg i en sone her hvor fargen er mer sort enn grå. For deg som bruker er det uansett viktig å ha en god beskyttelse mot de ulike variantene.

Slik får du malware

Artikkel fra ITPro!
Facebook har blitt det mediet alle bruker for å se hvordan det står til med sine kjente og ukjente, og nettopp derfor har denne tjenesten fått mange "uærlige" til å utnytte folks nysgjerrighet ved å tilby eksterne programmer.

Web sikkerhet og deg

Veldig mange nettsteder dekker sine driftskosnader gjennom annonser. Husk alltid at selv om nettstedet er både bra og seriøst, så kan noen annonser være farlige.

Security Tool Remover

Security Tool Remover
Security Tool is the rogue anti-spyware program, created to look like a real parasite remover!
Security Tool er et forbrytersk anti spion program som har gått ganske langt for å ligne på et ekte program for å fjerne spion programmer.

Hvem lager virus?

Tidligere oppsto de fleste datavirus som følge av at ungommer eller rivaliserende grupper av ungdommer konkurrerte om hvem som utførte de smarteste eller beste programmene.

Hvordan du blir infisert med virus.

Det skal ikke så mye til, dessverre. Det er nok å være koblet til Internett.