Ormer

Kan ansees som en spesiell variant av virus.

Datavirus

Datavirus er den mest kjente typen ondartet programvare, og gjør skade på både maskin,  software og dokumenter.