Nettleser

... er det programmet du benytter til å se på internett sider. Mange tror at nettleseren ER "internett", men det er ikke helt riktig. 

www

... står for World Wide Web. Dette er den delen av internett hvor man utveksler og ser på nettsider via en nettleser, som den du leser denne siden i. Veldig mange nettsider begynner med www foran, men i mange tilfeller er det strengt tatt ikke nødvendig. Har de som setter opp siden gjort jobben sin skikkelig skal du fint kunne skrive inn adressen uten www, bare prøv.

Adressefelt

Dette er trkstfeltet i nettleseren hvor du forteller den hva du ønsker å se. I adressefeltet skriver du inn web adressen du vil gå til og klikker enter for å utføre kommandoen. I adresse feltet skriver man inn web adresser som starter med http:// eller om det er sikker kobling https://. I dag trenger man ikke skrive inn https:// lenger da nettleseren selv skjønner at det er det som skal benyttes.

Laste ned

... er å hente ned informasjon, bilder, musikk eller annet fra internett og lagre dette på egen maskin. Det som lastes ned på egen maskin kan så brukes senere uten tilgang til internett og håndteres lokalt.

Surfe

Å hoppe fra sted til sted gjennom å se på, lese og klikke på lenker på forskjellige nettsider. Det å "surfe" kan ofte bli sett på som litt tilfeldig hopping på internett, nesten på samme måte som når man hopper fra fjernsynsprogram til fjernsynsprogram med fjernkontrollen for å se om det finnes noe interessant å se på. Men egentlig, er det å surfe hele prosessen med å bruke internett bia nettsider.

Spam

Søppelpost. E-post som sendes til mange mottagere som ikke har "frivillig" gitt bort sin e-postadresse. Spam er reklame og annen uønsket e-post som man mottar høyst ufrivillig. Det er metoder for å unngå spam, både gjennom opptreden og hjelpe programmer.

Søke

Når man er på jakt etter informasjon på et tema eller en sak kan dette søkes på på internett for å finne frem i informasjonsjungelen.

Skrolle

Å flytte skjermbildet oppp og ned, fortrinnsvis ved å rulle på hjulet på musa.

Lagre

Å overføre data fra skjermen til harddisken slik at det kan hentes frem senere. Når man lagrer et dokument første gang må man angi et filnavn.

IKT

Informasjons og kommunikasjons teknologi.

Ikon

Dette er et bilde eller et symbol som identifiserer et program eller en funksjon på Pcen.