Når du skal bruke PCen din er det kjekt å kjenne til tastaturet og dens funksjoner. Mange av oss har lært av oss selv og har lært gradvis gjennom erfaringer. Da er det også slik at vi i noen tilfeller mangler kunskap som kan gjøre bruken mye enklere for oss. I vår lille artikkelserie om tastaturet skal vi ta for oss dette verktøyet og se om vi ikke kan opplyse og hjelpe til et mer effektivt bruk.


Mellomromstasten

Den lengste tasten på tastaturet, og har oftest ingen symbol.

Ctrl

Dette er en kombinasjonstast som er mye brukt. Den blir også ofte kalt Control (kontroll)

Shift

Dette er en av de mest brukte knappene og er en kombinasjonstast. 

Caps Lock

En tast til både glede og forargelse!

Enter

Enter tasten er den største tasten på tastaturet, og har mange avgjørende funksjoner.

Sitter du inne med informasjon som ikker er kommet med her, tar vi gjerne i mot tips for å komplettere samlingen.