Søk

Viser treff 1 - 1 av 1 treff

Opphavsrett forklart

Opphavsrett forklart
Bruker du et bilde uten tillatelse må du være forberedt på en økonomisk reaksjon. Det samme gjelder for bruk uten tillatelse på annet materiale hvor noen har rettigheter etter åndsverksloven. Film, artikler, bøker, kunst, det er mange emner som faller under åndsverkloven. Kjenner du til hvilke lover og regler som gjelder? Står du på tørr grunn?
Les mer her