“Above the fold” kan vi oversette som “over kanten”. Med dette menes det da den nederste kanten på skjermen når du åpner en nettside før du har begynt å scrolle opp eller ned. Vi kan like gjerne kalle det førsteinntrykket, for det er dette som gir et førsteinntrykk. Det du ser med en gang når siden er lastet. En undersøkelse (2006) fant at 77% av de besøkende ikke blar seg videre ned på siden og kun får med seg det som befinner seg over kanten. Hvor denne kanten ER varierer fra datamaskin, skjerm og mobilenhet og kan aldri fastslås med sikkerhet i piksler eller centimeter. Tidligere innenfor webdesign var det vanskelig å avgjøre, men i dag har vi heldigvis bedre muligheter for å finne ut hvor denne kanten er, og vise rett innhold.

Hva ser du?

En nettside?, hele nettsiden?, et bilde?, masse tekst, bilde og tekst? eller noe annet?

Uansett er det som dukker opp først det som er i bildet og over kanten på skjermen. Dette førsteintrykket blir det første dine kunder ser av din side. Hva ønsker du at det skal være? Hvordan ønsker du at den skal virke?

Det er jo ikke slik at folk ikke scroller, det er blitt mange sider i dag som fortsatt har og bruker scrollbare sider aktivt. Men det er noe med dette førsteinntrykket. I mange tilfeller avgjør den besøkende her om dette er en side han(eller hun) skal fortsette å se mer på, scrolle og klikke seg videre på flere sider. Vi læres at vi ikke skal “skue hunden på hårene”, men det er akkurat det som skjer her. Tenker du i gjennom det når din nettside planlegges?