I disse dager er valg et stort tema, og det produseres mye materiell for å underbygge sine budskap. Nettet er blitt et viktig medie å gjøre slikt på, og da er det viktig å ha gode verktøy. Med gode verktøy får du hjelp til å unngå blemmer som dette!

Reglene for Universell utforming setter noen krav til hva en webside skal inneholde for å hjelpe de som har funksjonshemminger mht. syn. Svaksynte og blinde bruker også internett, men ofte er en nettside fylt med mye grafikk. Denne grafikken blir helt uforstående for de dersom man ikke legger inn en god beskrivelse på hva et bilde skildrer.

I dagens mediasak http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2015/09/07/her-bryter-partiene-loven-pa-egne-nettsider er dette et tema.

Dette er en forholdsvis ny regel, og det er nok mange som ennå ikke har klart å tilpasse seg dette pålegget fra myndighetene. Lager du derimot nye nettsider er du nødt til å følge regelen hvis du ønsker å unngå negativ omtale eller bøter.

Du kan lese mer om Universell utforming her!