Når en nettside vises tar det brukeren mindre enn 0,2 sekund å lage seg et førsteinntrykk. Altså, brukeren gjør seg opp en mening om hvordan din side leverer det han ønsker å se, om det er en side han ønsker å bli værende på, og om han kommer til å finne noe han er på jakt etter.

Men det første inntrykket av DIN nettside på under 0,2 sekunder, det er ikke mye. Vi har alle hørt at man ikke skal skue hunden på hårene, eller dømme på førsteinntrykket. Grunnen til at vi har hørt det er jo den enkle sannheten at det er akkurat det som skjer. Vi lar førsteinntrykket avgjøre veldig mye.
Hvordan tror du førsteinntrykket av din nettside er? Eller kanskje vi skal snu litt på spørsmålet, Hvordan ØNSKER du at førsteinntrykket av din nettside skal være? Er det slik i dag?

DET GÅR FORT..

…når det menneskelige øye ser, oppfatter og håndterer informasjon. Dataene artikkelen  her er fra en undersøkelse ved Missouri University of Science and Technology er riktignok fra 2010, men dette er neppe tall som endrer seg sort med det første. En grafisk fremstilling av dette kan sees her: eye-tracking research.

Et av funnene sier at man bruker 2,6 sekunder på å få et overblikk over nettsider før man fokuserer mot noe spesielt. Deretter brukes 180 millisekunder på denne fokuseringen før man fortsatte videre. Jammen går det fort. Tror du det lønner seg å fylle en side med veldig mye tekst når det vet dette?

-Viktige elementer basert på øye bevegelsene var: Logoen, det ble brukt 6,48 sekunder på å se på den.
-Hovednavigeringen, eller menyen opptok 6,44 sekunder, nesten like mye som logoen, mens
søkeboksen tiltrakk seg oppmerksomhet i bare 6 sek.
-Deretter ble lenkene til sosiale medier som Facebook, Twitter og Linkedin sett i 5,95 sek.
-Så, etter dette ble sidens hovedbilde sett i 5,94 sek,
-tekst innholdet i 5,59 sek. og
-bunnen i 5,25 sek.

Kikk litt på det her og la det synke inn. Er dette noe du bør ta hensyn til når du er med på å bestemme designet på din bedrifts nettside?

I dag finnes det selvfølgelig mer informasjon å studere, og dette varierer selvfølgelig basert på tema og innhold på siden. Dataene er 5-6 år gamle men er i står grad gyldige i dag også. Noen ting som f.eks sosiale medier har kanskje fått enda større betydning i manges liv i dag, og andelen av brukere av mobile enheter har utvilsomt økt(over 60% av besøk kommer fra mobile enheter). I tillegg kan man koble disse dataene sammen med nettstedsanalyser, hvorpå noen også følger med på hvor musen til brukerne beveger seg og hvor de klikker. Det er mye data å fordøye. Dagens bilde av nettet er jo at det blir stadig mer kommersialisert. Antall sider og brukere har økt voldsomt de siste årene, og stadig flere tjenester flyttes ut på nettet. Det øker eksponeringen og volumet av nettinnhold. Selvfølgelig bruker folk dermed mer tid på nettet enn før (Har ikke data som kan underbygge den påstanden) men det betyr også at konkurransen om brukerens tid øker. Det er flere som popper frem og sier “Hei, se på meg!, Velg meg!”

Noe å ta hensyn til når webdesign og markedsføringen skal utformes?