Gode bilder gir et godt intrykk

FOTO

Portrett av person i yoga positur

Portrett

Et portrett er ofte det første inntrykket dine kunder får av deg eller dine ansatte. Da er det viktig at din bedrift tar dette på alvor og sørger for gode bilder som skaper det bildet du ønsker hos dine kunder.

Portrett foto

Et portrett er ofte det første inntrykket dine kunder får av deg eller dine ansatte. Da er det viktig at din bedrift tar dette på alvor og sørger for gode bilder som skaper det bildet du ønsker hos dine kunder.

Gruppe fotografi fra norwegian outlet

Grupper

Et gruppefoto er populært og gjør mange ganger at personene i bildet slapper litt mer av enn på et portrett. Vi anbefaler gruppebilder i tillegg til portretter.

Gruppe foto

Et gruppefoto er populært og gjør mange ganger at personene i bildet slapper litt mer av enn på et portrett. Vi anbefaler gruppebilder i tillegg til portretter.
Har man gjort gruppebilder med litt lav humorterskel er det også en fin overgang til å ta portretter i etterkant. Da har motivene allerede klart å slappe mer av.

Fantastisk tre med rim på grenene

Landskap

Dette er bilder som ofte beskriver bedriftens plassering i landskapet eller andre landskapsbilder som betyr noe for din nettside.

Landskap foto

Dette er bilder som ofte beskriver bedriftens plassering i landskapet eller andre landskapsbilder som betyr noe for din nettside. Hva slags bilder dette er varierer ofte sterkt fra de forskjellige behov. Landskap kan være både urbant eller i naturen. Et fellesbegrep for landskapsbilder er bruk av stativ og lenger lukkertider, men nesten alt er lov.

oversikts bilde over Bauhaus

Drone

Det er mange som ønsker seg foto fra et nytt perspektiv. Med drone kan vi både filme og fotografere slik at din bedrift kan sees i et perspektiv som gjør plassering lettere å forstå.

Drone foto

Det er mange som ønsker seg foto fra et nytt perspektiv. Med drone kan vi både filme og fotografere slik at din bedrift kan sees i et perspektiv som gjør plassering lettere å forstå. Det er også noe som gir et moderne og fremadrettet inntrykk av din nettside. Prosite.no er registrert som dronepilot.