En svært interessant og skjult funksjon i Windows er dens guidemodus. I denne modusen finner man et vell av alle mulige innstillinger og andre funksjoner på en plass.

For å kunne få frem denne modusen må du først laste utforskeren og så klikke på vis tab’en. Pass på at “skjulte elementer” og “filetternavn” begge er merket av.

Så går du til skrivebordet og lager en ny mappe. Denne mappen skal du endre navnet på til følgende :”GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}” uten ” selvfølgelig. Mappens ikon skal nå endres, klikk på den med et dobbeltklikk. Du vil nå se et stort antall av innstillinger og små systemverktøy på en plass.