Det er selvfølgelig ikke noen fast fasit på hvilken dette er. Nettleser makredet er dynamisk og endrer seg i takt med funksjonalitet, markedsføring og trender. Likevel ser vi at enkelte nettlesere har sterke tall.

GOOGLE CHROME

Den aller mest brukte er som sist Google Chrome. Chrome har økt opp til 57.94%. Det er verdt å merke seg at økningen for Chrome har gått jevnt og trutt oppover det siste året. I mars 2016 var andelen 39,09%.

INTERNET EXPLORER / MICROSOFT EDGE

Den store “taperen” er Internet explorer som har gått ned fra 39% i mars 2016 til 19,71% i januar i år. Det er vel ikke riktig å kalle den en taper i denne sammenheng da Microsoft har innstilt utviklingen av denne og den er erklært for usikker. I stedet forsøker Microsoft å få brukerne over på Microsoft Edge som er deres nye nettleser. Dette er en strategi de har jobbet svært iherdig med, og mange mener de er vel ivrige i å presse den på brukerne. Likevel, det ser ikke ut til at den har tatt over brukerne etter Internet Explorer. I mars 2016 var andelene til Edge på 4,32% men den nå i januar er på 5,48%. Den har en økning helt uten tvil og øker sakte men sikkert. Likevel mener jeg at tallene må være svært skuffende for Microsoft når man tar forholdene i betraktning. De har drevet en svært aggressiv kampanje med å få kundene over på Windows 10. Denne kampanjen har vært vellykket, og ikke omdisputert. Tallene for Windows 10 brukere er svært gode, og da burde man tro at dette påvirker brukere av Edge. Samtidig har Microsoft gjort det slik at om du forsøker å bytte til en annen nettleser enn Edge så blir du stoppet underveis og spurt om du virkelig vil bytte, for Edge er en god nettleser. Med disse forholdene tatt i betraktning er tallene svært skuffende for Microsoft.

FIREFOX

Firefox er en annen “fri” nettleser som har sine faste brukere. Den har en liten nedgang til 11,77% fra 12,22% i desember. Men ser vi på tallene fra mars i fjor har den likevel økt.

SAFARI

Mac brukerne har nettleseren Safari installert som standard, og dette er en “Mac only” nettleser. Safari synker jevnt og trutt i antall brukere og er nå nede i 3,47%. I mars var tallet på 4,87%.

OPERA

Andre nettlesere som den norske Opera har også sunket jevnt og trutt den siste tiden og er nede i 1,64% fra 2,09 i mars i fjor.

Det foregår en kamp om brukerne av nettlesere, og det er ikke uten grunn. Når du bruker en nettleser er du også med på å gi et selskap verdifull kunnskap om hvordan du bruker internett. For en del år siden når nettbruken var “sparsom” var jo slik statistikk ikke så viktig, men i dag snakker vi om markedsverdier med mange nuller. Kunnskap om bruk er salgbar informasjon for annonsering. Det blir derfor interessant å følge med i utviklingen i tid fremover hvordan dette fortsetter. Så langt er Google den store vinneren, og kanskje også de med mest markedsmakt i ryggen. Google presenterte nettopp svært gode tall for sitt selskap og er skikkelig i vinden. Her snakker vi markedsmakt av dimensjoner. Samtidig kan vi lese at Google har fulgt etter Facebook i en mer aggressiv trend på hvordan de bruker søkestatestikk og hvilke sider du besøker til å vise deg annonser. Der hvor de tidligere ikke ville identifisere brukerne er det nå slik at du får annonser direkte basert på hvilke klikk du har gjort. Det er mulig å begrense dette noe, men som de fleste vet er det vanskelig å følge med på hva du sier ja til i dag. Lange “avtaler” og vilkår gjør det vanskelig å følge med.

Nå blir Google nevnt her, men vært ikke i tvil om at det er akkurat det samme som er tilfellet for de andre nettleserne også, ellers ville de hatt liten grunn til å kjempe om andeler for et gratis verktøy.

Kilde:netmarketshare.com