Filformater er en stadig kilde til forvirring, og det gjelder også for bilder brukt på en webside. Vi skal derfor forsøke å forklare det på en forenklet måte.

Et filformat er med på å beskrive hva slags data som befinner seg i en fil. Teknisk sett er en datafil bestående av null og ett tall når den er lest på sitt laveste nivå. Dermed kan filen inneholde hva som helst. Den kan like gjerne være et dataprogram, et brev eller et bilde. Derfor har vi gitt filene et etternavn for å kunne beskrive hva slags fil dette er. Din datamaskin bruker dette også til å vite hvilket program en fil skal åpnes i. Dokumenter som brev åpnes oftest i Word og kan ha filetternavnet .docx, mens et bilde har sine egne filetternavn og vil ikke vise noe om de ble åpnet i Word.

De mest brukte filformatene for bilder er jpg, png og gif. Det finnes mange flere filformater for bilder, men de er ikke lenger så vanlig å bruke, spesiellt ikke på web hvor det er viktig at alle kan se det samme bildet.

JPG

Er det mest vanlige bilde formatet å bruke. Grunnen til dette er at et JPG bilde tilfredstiller flere viktige krav for bilder av høy kvalitet. Først og fremst kan dette bildeformatet inneholdet svært mange farger slik at fotografier og fargenyanser kommer til sin rett. En annen viktighet er at et JPG bilde kan komprimeres eller pakkes ned slik at filstørrelsen ikke blir så stor. Det sier seg selv at jo større kompresjon, jo større tap av bildedata som igjen går ut over kvaliteten på bildet som vises.

GIF

Er det perfektet bildeformatet til illustrasjoner og enkel grafikk. Et GIF bilde kan ha intill 256 forskjellige farger og egner seg når det vises flater som er ensfarget og i tegninger. GIF har også den viktige egenskapen at den kan ha gjennomsiktighet slik at bakgrunnen kan synes igjennom. En annen mye brukt egenskap ved GIF bilder er å vise animasjoner, ettersom GIF kan bestå i bilderekker som vises som en animasjon på nettsiden.

PNG

Er et filformat som nesten krysser over mellom GIF og JPG. Det egner seg ikke til store bilder da filstørrelsen blir høy, men er perfekt til fotografiske bilder som skal ha gjennomsiktighet. En PNG kan ha gjennomsiktighet på alfakanalen, noe som gjør at den kan være delvis gjennomsiktig, noe GIF ikke kan.