Det er ikke så mye å lure på, de fleste barn som sitter ved en pc får problemer med å styre tidsbruken selv. Derfor finnes det verktøy som hjelper deg til kontrollere dette i Windows 8. Vi viser deg hvordan her.

Det er mye som kan kontrolleres for å få til dette. Først må man starte med å ha rett type brukerkontoer på datamaskinen. Det må selvfølgelig være en administratorkonto på maskinen som bare de voksne har tilgang til. Barn(a) kan ha hver sin, eller en felles konto som de bruker, det er opp til deg hvor avansert du ønsker å ha dette. Har du f.eks et barn på 8 år og et på 14 år kan det hende at du vil ha forskjellige innstillinger for hvert barn. Skal man bruke alle innstillingene er man også nødt til å ha personlige kontoer. Mange barn har også egne datamaskiner, og da er det naturlig med en egen administrator konto for den voksne, og en konto for barnet.

Fordelen med at barna kun har en egen brukerkonto er også at de ikke kan gjøre større endringer på maskinen og installere programmer i hytt og pine uten å få en godkjenning fra de voksne.

I mitt eksempel har jeg laget kontoen “Barna”, og velger å krysse av for at dette er kontoen til et barn.

Hva kan så kontrolleres gjennom “Tryggere for familien konseptet” ?

Man får en oversikt over barnas pc aktiviteter
Man kan bestemme NÅR barna kan bruke PC’en
Man kan bestemme HVOR LENGE barna kan bruke PC’en
Man kan bestemme hvilke nettsteder barne kan besøke
Man kan bestemme hvilke nettsteder barna IKKE kan besøke
Man kan bestemme hvilke spill og apper barna skal kunne bruke
Bildeserien under viser stegene og bildene som man kan benyttes til å gjøre dette.