Et bilde på en nettside skal hjelpe siden til å illustrere en sak, eller vise noe som er aktuelt i den samme saken. Det mange ikke vet er at det er KRAV at med alle bilder skal det følge en forklarende tekst.

En slik tekst har sin misjon. Den skal nemlig være med på å beskrive siden når en av flere situasjoner inntreffer. En mulighet er at den som kommer innom siden det gjelder er svaksynt eller til og med blind. Da har de egne verktøy som leser siden og hva de inneholder. Hvis bildeteksten er utelatt, kan de ikke få med seg hva som finnes i bildet. Et annet alternativ er at nettleseren av en eller annen grunn ikke viser bilder. Da skal bildeteksten vises i stedet.

LOVPÅLAGT KRAV AV DIFI, DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT

Rent teknisk heter denne taggen dette hører til “alt” taggen, som kan forståes som alternativ tekst når bildet ikke kan vises/sees. Et eksempel som er benyttet er ved et bilde av tre gamle tretraller, så kan alt-teksten være Tre gamle tretraller. Foto. Dette er et lovpålagt krav i WCAG(2.0) standarden. Du kan lese mer om dette på siden for Universell utforming av IKT