Hvis du ønsker å forbedre dine siders treff på nettet er det ingen vei utenom å kjøre en søkeoptimalisering kampanje. En slik kampanje tar seg av alle ledd i å effektivisere effekten av dine sider.

Nøkkelord er en viktig del av søkeoptimaliseringen. Men vent, er ikke nøkkelord død? Det er da lenge siden bruk eller misbruk av nøkkelord gjorde at Google og søkemotorene valgte å se bort ifra nøkkelord.
Joda, bruk av nøkkelord i meta taggen keywords er, om ikke død, blitt lite relevant. Men, det betyr ikke at du skal slutte å bruke de. Et nøkkelord i denne sammenhengen er RELEVANS. Dersom dine nøkkelord i keywords er relevante i forhold til øvrig tekst er de fortsatt med på å bygge opp om sidens gjennomslagskraft.

Men nøkkelord er ikke bare keywords, en usynlig metatag som ligger i underteksten og magisk gjør jobben sin. Smak på ordet, NØKKELORD, og tenk på hva det betyr. Vi snakker om ORD med NØKKELBETYDNING! Dette er ikke ord som er skjult å bakgrunnen, men ord som befinner seg i innhold, i overskrifter og titler, i bildetekster osv. Altså MYE mer enn keywords. Og det er HER deres betydning kommer inn i bildet.

Litt tidligere i teksten snakker jeg om relevans. Relevans er når det er en sammenheng mellom tekstens innhold, dens titler, overskrtifter og nøkkelord. Søkemotorene legger stor vekt på nøkkelord brukt i innhold når relevansen er god. Har du i tillegg inngående relevante lenker til siden er dette kronen på verket.

Hvordan finner du nøkkelordene?
Les gjennom teksten din. Hva handler den om? Har den ord som understreker betydningen? Ord eller navn som er essensielle? Lag så en liste over alle ord som du mener er relevante her. Tenk også igjennom om det er ord du IKKE har benyttet som er av betydning. Er det skrevet noe om temaet fra før? Har en konkurrent en god artikkel om saken? Sjekk om det er nøkkelord som passer fra andre kilder. Nå har du en liste med nøkkelord for din artikkel eller blogg innlegg. Nå må du vurdere om de nøkkelord som du ikke har benyttet i din tekst faktisk er så viktige at du bør skrive de inn i teksten. Trolig vil det være tilfellet for flere av ordene.

Hvordan forsterke nøkkelordenes betydning.
Så over til neste spørsmål. DU vet hva som er nøkkelord, men hvordan vet Google dette? Google har avanserte algoritmer som leser gjennom hver bokstav og ord i dine sider. De er i stand til å se gjentagelser og betydninger i teksten og dermed også plukke ut hva som er nøkkelord i det store bildet. Men hva kan du gjøre for å hjelpe? Nøkkelordene er gjerne av betydning. Ofte er de skrevet om tidligere og enten har du de omtalt på egne sider, eller det finnes andre sider der ute med informasjon. Et eksempel er jo Wikipedia. Sjekk alltid gjennom teksten for å se om du bør lenke videre til egne sider, eksterne sider eller oppslagsverk. Dette øker verdien av artikkelen og dermed relevans. Du kan også se på om noen av nøkkelordene dine fortjener en egen artikkel om temaet/saken. Og dermed øker din sides relevans enda mer.

Lykke til med å lage gode søkbare nettsider.

Eksempel på nøkkelord for denne saken:
søkeord
Søkeoptimalisering
SEO
nøkkelord
relevans
Google
Wikipedia
keywords

PS! Ser du hva jeg burde ha gjort på denne siden for å bedre den?