Da ser det ut til at det endelig er tifellet, bankene kutter ut Java. Det var sannelig på tide!

Det har lange vært et ustanselig mas med Java oppdateringer og problemer med dette. Ikke før man man har lagt inn en oppdatering så må man oppdatere på nytt. Java er basert på gammel kode og i IT kretser har det lenge vært kjent at denne er som en sveitser ost, full av huller, og dette har kundene fått svi for. Banker som har gode alternativer til JAVA har nytt godt av kunder som flytter fordi de har fått nok.

Nå har også bankene fått nok, og bytter ut Java med et bedre alternativ, det var sannelig på tide!

Nå v enter vi med spenning på å se om den nye BankID 2.0 som er uten Java holder mål. Alle systemer har “barnesykdommer” og særlig når de er nye eller har byttet ut vesentlige deler av koden som i dette tilfellet. Så vent deg ikke et feilfritt system, men regn med nede tid og oppstartproblemer. Er du smart har du en alternativ innsamlingsløsning klar i tilfellet det er nødvendig.