Beskrivelse av oppdraget:

Lions Vestby store årlige kunstutstilling er svært viktig for Vestbyklubben. Dette er et arrangement som er godt synlig lokalt i bygda og på østlandet for de som setter pris på kunst og formidling. Her deltar mange forskjellige kunstnere med sine verk, og de besøkende kan få hilse på flere kunstnere og velge seg ut kunstverk de kan utsmykke sine hjem med. En del av inntektene går da til Lions slik at de kla fortsette med sine gode gjerninger. Lions gode gjerninger finner man på flere områder. Internasjonalt har de engasjert seg i et øyehelseprogram i Uganda. Nasjonalt jobber Lions mye med å hjelpe svake grupper og er sterkt inne i flere forebyggende tiltak som samfunnet nyter godt av. Et av de er “Det er mitt valg” som nå er i gang på vestbyskolene. Andre tiltak retter seg mot å hjelpe eldre i forskjellige situasjoner.

Visste du forresten at når du gir til Lions går gaven uavkortet til deres hjelpearbeide? Medlemmer av Lions betaler en kontigent som finansierer møter, materiell og “lokale” kostnader mens innsamlede midler kun kan brukes til hjelpeprosjekter.

Prosite.no ved Trond Larsen “deltar” derfor med å gi Lions i Vestby Kunstutstilling oppdaterte moderne nettsider som også kan brukes på mobil. Vi er også engasjert i Fotokonkurransen som har sin “premiere” ved premieutdelingen under kunstutstillingen.

Nettadressen til Lions Vestby Kunstutstilling er www.vestbykunst.no
Besøk gjerne siden, les om kunstnerne. Sett av datoen til å besøke utstillingen på Vestby Videregående skole.