Søkeoptimalisering i dag innebærer å gjøre nettsiden sin mobilvennlig, fordi Google straffer de som ikke har mobilvennlige sider. En av grunnene til dette er at over 60% av besøk på nettsider i dag kommer fra mobile enheter. Selv om man kan se en nettside på en mobiltelefon betyr ikke det at siden er mobilvennlig. Det er en rekke krav som skal tilfredsstilles før det er tilfellet.

Meny, lenker og knapper skal alle være av slik at at de kan leses og trykkes på med fingre. Dette er noen Google ser og sjekker. I tillegg er det visse kode som Viewport som leses fra kildekoden som også spiller inn.
God søkeoptimalisering handler i bunn og grunn om å gjøre de rette tingene. De rette tingene er å gjøre godt arbeide fra grunnen av.
1. Tekst og bilder må være søkbare.
2. Overskrift ingress, tekst og bilder bør inneholde nøkkelord.
3. Tekst bør ha lenker med nøkkelord.
4. Man bør lenke internt så vel som eksternt.
5. Ikke bruk bilder i stedet for tekst. Husk bildetekst og alt tekst på ALLE bildene.
6. Oppdater siden jevnlig.
7. En side bør ha GOD informasjon.
8. God informasjon bør spres slik at andre lenker tilbake til deg.
9. Husk alltid på HVEM som er den besøkende. Siden skal passe for akkurat DEN gruppen.
10. Sjekk hvilke søkeord som treffer, gjør mer av det, ref pkt. 7
11. Ikke forsøk med smarte “juks”, blir du gjennomskuet blir du strengt straffet av Google.
12. Det enkleste er ofte det beste, kan du forenkle så gjør det.

Har din bedrift behov for en prat om søkeoptimalisering, eller ønsker du å forbedre dine resultater på nettsidene?

Jeg vil vite mer om søkeoptimalisering